Dự Án Khu Phức Hợp - Thương Mại trang 2

 • Sunrise City

  Sunrise City

  Khu vực: Quận 7, Hồ Chí Minh

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Novaland group

 • Cantavil Premier

  Cantavil Premier

  Khu vực: Quận 2, Hồ Chí Minh

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Daewon

 • Celadon City

  Celadon City

  Khu vực: Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Luxcity

  Luxcity

  Khu vực: Quận 7, Hồ Chí Minh

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Tập đoàn Đất Xanh

 • Diamond Island

   Diamond Island

  Khu vực: Quận 2, Hồ Chí Minh

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • FLC Star Tower

  FLC Star Tower

  Khu vực: Quận Hà Đông, Hà Nội

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Goldsilk Complex

  Goldsilk Complex

  Khu vực: Quận Hà Đông, Hà Nội

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Xi Grand Court

  Xi Grand Court

  Khu vực: Quận 10, Hồ Chí Minh

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Jamona Golden Silk Apartment

  Jamona Golden Silk Apartment

  Khu vực: Quận 7, Hồ Chí Minh

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Gamuda Lakes

  Gamuda Lakes

  Khu vực: Quận Hoàng Mai, Hà Nội

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Newhouse Xa La

  Newhouse Xa La

  Khu vực: Quận Hà Đông, Hà Nội

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Vinata Tower

   Vinata Tower

  Khu vực: Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật