Dự Án Bất Động Sản Thị xã Thủ Dầu Một Bình Dương

 • Gold Star Tower

  Gold Star Tower

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu dân cư Hiệp Thành III

  Khu dân cư Hiệp Thành III

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Làng biệt thự Detaco Ecovilas

  Làng biệt thự Detaco Ecovilas

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Becamex City Center

  Becamex City Center

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu dân cư Wharfland

  Khu dân cư Wharfland

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu dân cư Hiệp Phát

  Khu dân cư Hiệp Phát

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi

  Nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu Phố Thương mại Uni-town

  Khu Phố Thương mại Uni-town

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Prince Town

  Prince Town

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Phố Thương mại Gold Town

  Phố Thương mại Gold Town

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Thành Phố Mới Bình Dương

   Thành Phố Mới Bình Dương

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Căn hộ IJC Aroma

   Căn hộ IJC Aroma

  Khu vực: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật