Dự Án Bất Động Sản Huyện Tân Uyên Bình Dương

 • Khu dân cư Hill Land 19

  Khu dân cư Hill Land 19

  Khu vực: Huyện Tân Uyên, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • The Mall City II

   The Mall City II

  Khu vực: Huyện Tân Uyên, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu đô thị IJC@VSIP

  Khu đô thị IJC@VSIP

  Khu vực: Huyện Tân Uyên, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • VSIP2 mở rộng

  VSIP2 mở rộng

  Khu vực: Huyện Tân Uyên, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu đô thị Civilized City

  Khu đô thị Civilized City

  Khu vực: Huyện Tân Uyên, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật