Dự Án Bất Động Sản Huyện Dĩ An Bình Dương

 • Lotus Apartment

  Lotus Apartment

  Khu vực: Huyện Dĩ An, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Green Square

  Green Square

  Khu vực: Huyện Dĩ An, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu chung cư Charm Plaza

  Khu chung cư Charm Plaza

  Khu vực: Huyện Dĩ An, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu dân cư Biconsi

  Khu dân cư Biconsi

  Khu vực: Huyện Dĩ An, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu đô thị Đại Phú

  Khu đô thị Đại Phú

  Khu vực: Huyện Dĩ An, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Căn hộ Thạnh Tân

  Căn hộ Thạnh Tân

  Khu vực: Huyện Dĩ An, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Metro Tower

  Metro Tower

  Khu vực: Huyện Dĩ An, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu đô thị Ecohomes Tri Thức Trẻ

  Khu đô thị Ecohomes Tri Thức Trẻ

  Khu vực: Huyện Dĩ An, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu đô thị Bình Nguyên

  Khu đô thị Bình Nguyên

  Khu vực: Huyện Dĩ An, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật