Dự Án Bất Động Sản Huyện Bến Cát Bình Dương

 • Khu đô thị sinh thái Sunrise River

   Khu đô thị sinh thái Sunrise River

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Ecolakes Mỹ Phước

   Ecolakes Mỹ Phước

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Golden Dragon (Kim Long)

  Golden Dragon (Kim Long)

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Lucky Home

  Lucky Home

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Nhà ở Happy Home

  Nhà ở Happy Home

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu phố thương mại Phú An

  Khu phố thương mại Phú An

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • College Town II

  College Town II

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • BenCat Center Point

  BenCat Center Point

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu Đô thị & Công nghiệp Mỹ Phước 1

  Khu Đô thị & Công nghiệp Mỹ Phước 1

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Eastern Land

  Eastern Land

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • New Era City

  New Era City

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Bến Cát Golden Land

  Bến Cát Golden Land

  Khu vực: Huyện Bến Cát, Bình Dương

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật