Dự Án Bất Động Sản Hòa Bình

 • The First Villa & Resort

   The First Villa & Resort

  Khu vực: Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Top Hill Villas

  Top Hill Villas

  Khu vực: Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Biệt thự sinh thái Đồng Chanh

  Biệt thự sinh thái Đồng Chanh

  Khu vực: Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Green Oasis Villas

  Green Oasis Villas

  Khu vực: Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu biệt thự Mountain Villas II

  Khu biệt thự Mountain Villas II

  Khu vực: Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu biệt thự Mountain Villas

   Khu biệt thự Mountain Villas

  Khu vực: Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Lâm Sơn Resort

  Lâm Sơn Resort

  Khu vực: Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Sunset Villas & Resort

  Sunset Villas & Resort

  Khu vực: Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Resort Park Hill Lương Sơn

  Resort Park Hill Lương Sơn

  Khu vực: Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • KDC Bắc Đường Trần Hưng Đạo

   KDC Bắc Đường Trần Hưng Đạo

  Khu vực: Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu biệt thự Vườn Mai

  Khu biệt thự Vườn Mai

  Khu vực: Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu biệt thự Đồi Cọ

  Khu biệt thự Đồi Cọ

  Khu vực: Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật