Dự Án Bất Động Sản Hải Phòng

 • Hòn Dấu Resort

  Hòn Dấu Resort

  Khu vực: Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu dân cư Gò Gai

   Khu dân cư Gò Gai

  Khu vực: Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Cat Bi Plaza

   Cat Bi Plaza

  Khu vực: Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Vinhomes Riverside Hải Phòng

  Vinhomes Riverside Hải Phòng

  Khu vực: Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu đô thị Bắc Sông Cấm

  Khu đô thị Bắc Sông Cấm

  Khu vực: Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu chung cư Bắc Sơn

  Khu chung cư Bắc Sơn

  Khu vực: Quận Kiến An, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Tinh Thành Quốc tế

  Tinh Thành Quốc tế

  Khu vực: Quận Kiến An, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Sunlight Tower

  Sunlight Tower

  Khu vực: Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Grand Pacific

   Grand Pacific

  Khu vực: Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu đô thị mới Cựu Viên

  Khu đô thị mới Cựu Viên

  Khu vực: Quận Kiến An, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • TD Lakeside

  TD Lakeside

  Khu vực: Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu đô thị PG An Đồng

  Khu đô thị PG An Đồng

  Khu vực: Huyện An Dương, Hải Phòng

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật