Dự Án Bất Động Sản Đồng Nai

 • Đại Phước Center City

  Đại Phước Center City

  Khu vực: Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Công ty CP DV TM & XD Địa ốc Kim Oanh

 • Đại Phước Lotus

  Đại Phước Lotus

  Khu vực: Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Sweet Home Nhơn Trạch

  Sweet Home Nhơn Trạch

  Khu vực: Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Dau Giay Center City

  Dau Giay Center City

  Khu vực: Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Long Thành Plaza

   Long Thành Plaza

  Khu vực: Huyện Long Thành, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu phức hợp Biên Hòa Square

  Khu phức hợp Biên Hòa Square

  Khu vực: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Thung Lũng Xanh

  Thung Lũng Xanh

  Khu vực: Huyện Long Thành, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • V-CitiLight Biên Hòa

  V-CitiLight Biên Hòa

  Khu vực: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • The Pegasus Plaza

  The Pegasus Plaza

  Khu vực: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu dân cư Phú Tín

   Khu dân cư Phú Tín

  Khu vực: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu dân cư Ruby Town

  Khu dân cư Ruby Town

  Khu vực: Huyện Long Thành, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Aquamarine Town

  Aquamarine Town

  Khu vực: Huyện Long Thành, Đồng Nai

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật