Dự Án Bất Động Sản Bình Thuận

 • The Pavillons Villa & Resort

   The Pavillons Villa & Resort

  Khu vực: Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Mui Ne Cactus Resort

  Mui Ne Cactus Resort

  Khu vực: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Acenza Villas

  Acenza Villas

  Khu vực: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • The Cliff Resort & Residences

  The Cliff Resort & Residences

  Khu vực: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Condotel Ocean View

   Condotel Ocean View

  Khu vực: Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • HQC Phú Tài

  HQC Phú Tài

  Khu vực: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu biệt thự Royal Hill

  Khu biệt thự Royal Hill

  Khu vực: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Ocean Vista

  Ocean Vista

  Khu vực: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • KĐT du lịch biển Phan Thiết

   KĐT du lịch biển Phan Thiết

  Khu vực: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Khu dân cư TTTM Bắc Phan Thiết

  Khu dân cư TTTM Bắc Phan Thiết

  Khu vực: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Sentosa Villa

  Sentosa Villa

  Khu vực: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật

 • Sunny Villa

  Sunny Villa

  Khu vực: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

  Tình trạng: Chưa Hoàn Thành

  Chủ đầu tư: Đang Cập Nhật