Vay xây, sửa nhà

  • Thời hạn: 120
  • Điều kiện: Không thế chấp
  • Loại gói vay: Sửa nhà

Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam và Việt Kiều có sở hữu nhà tại Việt Nam

Độ tuổi từ 18 trở lên. 

Số tiền vay: tùy theo giá trị dự toán công trình và tài sản bảo đảm

Thời hạn vay

Xây dựng nhà: tối đa 120 tháng

Sửa chữa nhà: tối đa 84 tháng

Ân hạn trả vốn vay: tối đa đến 12 tháng

Lãi suất cạnh tranh: tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)

Phương thức giải ngân linh hoạt: giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ thi công thực tế

Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng và

Vốn trả góp đều; hoặc

Vốn trả góp bậc thang

Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay

Tài sản thế chấp: bất động sản (nhà/ đất), động sản, giấy tờ có giá của người vay hoặc của người thân trong gia đình