Cho vay mua căn hộ dự án

  • Thời hạn: 15 Năm
  • Điều kiện: Không thế chấp
  • Loại gói vay: Mua nhà

Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam và Việt Kiều có sở hữu nhà tại Việt Nam

Độ tuổi từ 18 trở lên

Số tiền cho vay: tối đa 100% giá trị nhà mua trên Hợp đồng mua bán với chủ đầu tư

Thời gian vay: tối đa 15 năm

Lãi suất cạnh tranh: tính trên dư nợ giảm dần

Phương thức giải ngân linh hoạt: giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ thanh toán thực tế

Phương thức trả nợ

Lãi: trả hàng tháng

Vốn gốc: hàng tháng/quý/6 tháng theo phương thức: góp đều/bậc thang (10%/năm hoặc 20%/năm) hoặc theo thỏa thuận khác

Có nguồn thu nhập đủ khả năng trả nợ từ các nguồn sau: lương, sản xuất kinh doanh, cho thuê nhà/đất hoặc xe, góp vốn, cổ tức…

Có tài sản thế chấp:

Chính căn hộ mua; hoặc

Bất động sản khác thuộc sở hữu của khách hàng hoặc của người thân trong gia đình